امکان حراج بین‌المللی بر مبنای ارزهای رایج​​​​​​​

تعریف ضوابط و سیاست‌های در خصوص انواع حراج​​​​​​​

ایجاد امکان نظارت و پایش حراج توسط فروشنده​​​​​​​

بهره‌گیری از سامانه اطلاع‌رسانی لحظه‌ای به مشتریان​​​​​​​

دسترسی کلیه خریداران به سیستم و امکان رقابت و خرید آنلاین​​​​​​​

استانداردسازی ساختار قراردادها و معاملات با سایر روش‌های فروش بورسی و خارج از بورس​​​​​​​

در حال حاضر این سامانه دارای ماژول های زیر می باشد :​​​​​​​​​​​​​​