آدرس ما

به آسانی می توانید ما را از روی نقشه پیدا کنید.

آدرس

​​​​​​​​​​​​​​

تهران - ظفر - تقاطع کوچه عمرانی - پلاک 148 - طبقه دوم

تلفن

​​​​​​​

۰۲۱-​​​​​​​91071716

ایمیل

​​​​​​​

Info@aeam.ir

​AVA Etminan Asset Managment Co

                                       سیستم گزارشات

باتوجه به جمع آوری و استاندارد سازی کلیه داده های فروش ماژول گزارشات از قابلیت خوبی برخوردار است اهم این موارد در ذیل خلاصه شده است:

  • ایجاد کلیه گزارشات لازم جهت ارائه به اداره مالیات در حوزه فروش

  • امکان تفکیک مشتریان و طبقه بندی ایشان براساس معیارهای مختلف بازرگانی و مالی

  • ایجاد گزارش تجمیعی

  • امکان تولید انواع خروجی های Excell، PDF و XML از خروجی های گزارشات

  • امکان تعریف گزارشات اختصاصی برای بخش های مختلف ودر سطوح مختلف​​​​​​​

                 سیستم فروش مذاکره ای خارج از بورس

این ماژول متناسب با رویه های حاکم برشرکت های پتروشیمی، کلیه فروش های نقدی ، اعتباری و امانی را پوشش        می دهد. از نقاط قوت این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

·         پیاده سازی کلیه الزامات قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های شناسایی مشتریان
·         پیاده سازی کلیه الزامات وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در خصوص بحث پروانه های بهره برداری و سامان بهین یاب
·         ایجاد ماژول کنترل قیمت جهت کاهش خطای انسانی
·         ایجاد ماژول کنترل اعتباری و تعهدات مشتری جهت مدیریت ریسک
·         استاندارد سازی داده های فروش خارج از بورس و داخل بورس جهت ایجاد گزارشات مدیریتی
·         ایجاد ساختار کارتابلی جهت دقت و سرعت کنترل ها
​​​​​​​